Användarvillkor

I SmellTracker kommer du att lukta på och skatta vanliga hushållslukter. Syftet med detta är att följa din luktförmåga över tiden under den pågående COVID-19-epidemin för att generera potentiella perceptuella markörer för infektionsstart. När dessa markörer har blivit identifierade kommer de att läggas till på webbsidan.

 

Resultaten som du får via användandet av webbsidan skall inte ses som medicinska diagnoser och skall inte ersätta kliniska tester. Tag inte några medicinska eller andra beslut baserat på de resultat som förmedlas från sidan.

 

Data från webbsidan kan komma att användas i vetenskapliga publikationer som de som du kan se här,men dessa publikationer kommer aldrig att inkludera information som kan identifiera dig som person och det finns inga sätt att länka individen till den data som erlagts. Med detta i åtanke, notera följande användarvilkor:

Genom att delta intygar du att:
Du är över 18 år
Du är inte gravid
Du har aldrig haft en alergisk reaktion till en lukt. Om du haft det skall du inte delta.
Du har inga medicinska diagnoser som, till exempel, astma som kan hindra dig från att lukta på flera lukter i följd. Om du inte är säker på att ditt medicinska tillstånd medger deltagande skall du inte delta.
Du inte har några medicinska diagnoser, som till exempel astma, som kan hindra dig från att lukta på flera lukter i följd. Om du inte är säker på att ditt medicinska tillstånd medger deltagande skall du inte delta.

Vi lovar att:
Vi kommer att skydda din privata information enligt vår policy

Genom att markera att du accepterar dessa användarvilkor intygar du att du förstår dessa samt att du önskar delta under dessa vilkor.

The Weizmann Olfaction Group is funded by:

ERCHorizon 2020

 

Social Links

Share on FacebookTweet