Hur detta fungerar

Cyrano de Bergerac observerade att "En stor näsa är indikationen av en stor man, ett generös hjärta, en tornar ande, en expansiv själ."

 

Vi har funnit att en individs näsa faktiskt säger en hel del om personen, men inte hur näsan ser ut utan hur den fungerar. Varje person har en unik uppsättning av luktreceptorer och har därför en unik luktperception. Vi har utvecklat ett väldigt känsligt lukttest som fångar denna variation. Vi kallar testet för "luktfingeravtryck".

 

Det individuella luktfingeravtrycket speglar individens luktgenom. Vi har demonstrerat att dessa luktfingeravtryck är kopplade till genetiska aspekter  av luktsystemet, som till exempel regulering av immunsystemet. Ett precist mått på luktperception kan därför avslöja meningsfull icke luktrelaterad genetisk information.

 

Vi beskriver algoritmens detaljer samt hur den används på den här webbsidan i vårt manuskript publicerat av Secundo och kollegor i Proceedings of the National Academy of Science (USA), som kan laddas ner utan kostnad här

 

Vi beskriver närmare hur vi använder dessa data i publikationen från Snitz och kollegor i journalen Chemical Senses, som kan laddas ner utan kostnad här I detta projektet försöker vi generera luktfingeravtryck som kan indikera infektion av COVID-19.

The Weizmann Olfaction Group is funded by:

ERCHorizon 2020

 

Social Links

Share on FacebookTweet