Gebruiksvoorwaarden

In SmellTracker gaat u aan huishoudelijke producten ruiken en ze evalueren. Het doel is om de progressie van het reukvermogen tijdens COVID-19 te volgen om zo potentiele aanwijzingen te vinden om het begin van ziekte te kunnen markeren. Mochten we zulke aanwijzingen in het reukvermogen aantreffen, dan zetten we die op deze website.

 

De resultaten die u aan deze site ontleent kunnen niet als medische diagnose worden beschouwd, en kunnen geen enkele medische test vervangen. Neem geen medische of andere acties op basis van de resultaten op deze site.

 

De gegevens van deze site kunnnen worden gepubliceerd in wetenschappelijke artikelen zoals deze, maar deze publicaties zullen nooit persoonlijke identificerende informatie bevatten, en er zal geen verband worden gelegd tussen gegevens en diegenen die deze hebben verschaft. Met dit algemene doel in gedachten, gelieve de volgende gebruiksvoorwaarden in acht te nemen:

 

Door mee te werken verklaart u:
A. Ouder te zijn dan 18 jaar
B. Niet zwanger te zijn
C. Nooit een allergische reactie te hebben gehad op een geur. Als u dat wel heeft gehad, geef u dan niet op voor deelname.
D. Dat u niet aan enige medische conditie lijdt zoals astma waardoor u niet aan verschillende opeenvolgende geuren kan ruiken. Als u er niet zeker van bent of uw medische conditie u in staat stelt om mee te werken, meld u dan niet aan voor deelname.
E. Dat u geen commercieel gebruik maakt van deze site of de daarop vermelde resultaten.

 

We verplichten ons ertoe om:
A. Uw privacy  te beschermen volgens ons privacy beleid

 

 

Uw medewerking is vrijwillig en u kunt op elk moment uw deelname stoppen zonder een hiervoor een reden te hoeven opgeven.

Door u akkoord te verklaren met deze voorwaarden, verklaart u al het bovenstaande te begrijpen, en akkoord te gaan met medewerking onder deze voorwaarden.

The Weizmann Olfaction Group is funded by:

ERCHorizon 2020

 

Social Links

Share on FacebookTweet