Hvordan fungerer dette?

Cyrano de Bergerac konstaterte at "en stor nese er kjennetegnet av en vittig, høflig, kjærlig, sjenerøs og liberal mann."

 

Vi har funnet ut at individuelle neser, ikke i henhold til utseende, men snarere hvordan de fungerer, sier faktisk mye om en person. Hver person eier et nesten unikt sett med forskjellige olfaktoriske reseptorgener, og kan derfor ha en unik lukteoppfatning. Vi utviklet en svært følsom perseptuell test som vi kaller "luktfingeravtrykket" som fanger opp denne variabiliteten.

 

Individuelle "luktfingeravtrykk" gjenspeiler derfor individuelle olfaktoriske genomer. Vi har demonstrert at slike "fingeravtrykk" predikerer genetiske trekk knyttet til luktesystemet, for eksempel aspekter ved immunregulering. Dermed viser en presis måling på luktoppfatning meningsfull ikke-luktrelaterte genetisk informasjon.

 

Vi har delt det algoritmiske rammeverket for avledningene som brukes her i et manuskript publisert av Secundo et al., i "Proceedings of The National Academy of Sciences (USA)", som kan lastes ned fritt her  Vi har informert om bruk av slike data i et manuskript publisert av Snitz et al., i tidsskriftet "Chemical Senses", som kan lastes ned fritt her. I det nåværende prosjektet vil vi prøve å generere et luktperseptuelt "fingeravtrykk" assosiert med begynnelsen av en Covid-19-infeksjon.

 

 

The Weizmann Olfaction Group is funded by:

ERCHorizon 2020

 

Social Links

Share on FacebookTweet