شرایط استفاده

در SmellTracker شما بو های رایج در خانه را استشمام خواهید کرد و به آنها امتیاز می دهید. هدف از این کار سنجش پیشرفت عملکرد حس بویایی شما در طول کویید 19 می باشد تا بتوان شاخص محتملی بر اساس حواس شما برای شروع بیماری یافت. زمانی که این شاخص معیین گردد به این تارنما افزوده می شود.

 

نتایج بدست آمده از این تارنما به هیچ عنوان نباید به عنوان تشیخص پزشکی و جایگزینی برای آن در نظر گرفته بشود. شما نباید بر اساس نتایج بدست آمده از این تارنما هیچ تصمیمی اعم از پزشکی و یا غیر پزشکی بگیرید .

 

داده های بدست آمده از این تارنما ممکن است در مقالات علمی مانند آنچه اینجا می بینید استفاده شود. اما این مقالات هرگز در بگیرنده اطلاعات شخصی که منجر به شناسایی شما بشود نیستند و به هیچ وجهی امکان ارتباط بین داده و هویت شخصی که آن را فراهم کرده است وجود ندارد. با در نظر گرفتن این نکات، لطفا شرایط زیر را در نطر بگیرید:

 

با شرکت کردن، شما متعهد می شوید که :
الف) شما حداقل 18 سال سن دارید.
ب) شما باردار نیستید.
ج) شما هیچگاه حساسیتی به بو ها نداشتید و اگر اینچنین می باشد از شرکت پرهیز کنید.
د) شما دارای هیچ گونه محدودیت های پزشکی مانند آسم که مانع از استشمام چندین بو پشت سر هم می شود، نمی باشید. اگر شما مطمئن نمی باشید که  محدودیت های پزشکی شما اجازه شرکت را می دهد، از شرکت پرهیز کنید.
نتایج

 

ما متعهد خواهیم شد که:
الف) از حریم خصوصی شما بنابر سیاست هایمان در حفاظت از حریم خضوصی افراد، حفاظت کنیم .سیاست حریم خصوصی.

 

با مشخص کردن اینکه شما شرایط را قبول کردید، شما ابراز می کنید که تمامی مطالب بالا را متوجه شدید، و قبول به شرکت با شرایط گفته شده در بالا هستید.

The Weizmann Olfaction Group is funded by:

ERCHorizon 2020

 

Social Links

Share on FacebookTweet