درباره ی ما

ما محققانی از موسسه ی علمی وایزمن  هستیم موسسه ی علمی وایزمن که در مورد حس بویایی در انسان تحقیق می کنیم شما می توانید کارهای ما را اینجا. پیگیری کنید در این کوشش ما با پزشکانی از بخش گوش، حلق و بینی در مرکز پزشکی ادیث ولفسون همکاری می کنیم.

 

 

SmellTracker partners around the world:

The Weizmann Olfaction Group is funded by:

ERCHorizon 2020

 

Social Links

Share on FacebookTweet